YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Ağciyər

Ağciyər tənəffüs orqanıdır. Havada oksigeni udan və qandan maddələr mübadiləsinin məhsulu olan karbon qazını götürən bu iki böyük, məsaməli orqan döş qəfəsində yerləşir. Hava ağ ciyərlərə traxeya vasitəsilə daxil olur. Ağciyərlərin daxilində bronxiollar adlanan minlərlə kiçicik borucuqlar var, onlar alveol axacaqları və alveol adlanan hava qovucuqları ilə qurtarır. Ağciyərlər məhz burada qanı oksigenlə doydurur və karbon qazını ondan götürür.