YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Ağırlıq qüvvəsi

Ağırlıq qüvvəsi-hər şeyi Yerin mərkəzinə cəzb etməyə çalışan qüvvədir. Məhz ağırlıq qüvvəsi əşyaları yerə düşməyə məcbur edir, bizə kosmosa uçub getməyə imkan vermir və Ayı Yerin ətrafında fırlanmağa məcbur edir. Biz əşyanın çəkisini ölçəndə yer nüvəsinin bu əşyanı hansı qüvvə ilə aşağı dartdığını öyrənirik. Əşyaların ibarət olduğu maddələr bir-birlərinə nə qədər çox sıx yapışmış olsalar, bir o qədər ağır görünürlər. 


Bütün planetlər və ulduzlar qravitasiya adlanan cazibə qüvvəsinə malikdirlər. Ulduz və ya planet nə qədər böyük və sıxlığı da nə qədər çoxdursa, həmçinin başqa obyektə nə qədər yaxındırsa, onu özünə bir o qədər güclü şəkildə cəzb edəcəkdir. Günəş planetlərdən xeyli uzaqdadır, amma o qədər böyükdür ki, onun qravitasiya planetləri tutub saxlayır və onun ətrafında fırlanmağa məcbur edir.