YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Arfa

Arfa simli musiqi alətlərinin ən qədimidir. İlk arfalar müxtəlif uzunluqda olan simlərin bağlandığı kamandan ibarət idi. Müasir arfaların ağac çərçivəsi vardır və simlər maili deka ilə alətin yuxarı arasında çəkilmişdir. Yeddi pedalın köməyi ilə simlərin səslənməsini dəyişmək olur. Arfaçalan dekanı ayaqları arasında tutaraq əyləşir və barmaqları ilə telləri “çimdik” adlandırılan hərəkətlərlə dilləndirir.