YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Balıqcıl

Bu quş mülayim iqlimli ölkələrdə yaşayır.

 

Kiçikləri sərçə, böyükləri isə çöl ördəyi irilikdə olur. Balıqcıl balıq, ilbiz, xırda xərçənglər yeyir.

 

Balıqcılların çoxlu növləri vardır. Balıqcıl balıq tutmaq üçün suya əyilən budaqlarda gizlənir. Balığı görən kimi atılıb tutur. Ovunu meşənin sakit və sıx yerinə aparıb yeyir.