YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Dırnaqlı lemminq

Dırnaqlı lemminq (ala siçan)-sərt tundra və arktik səhraların sakinidir, ona görə də qar və bərk soyuqlara davam gətirməyə məcburdur. Qışın əvvəlində bu kiçik heyvancığazlar torpaqdakı öz uzun və çətin yuvalarını tərk edir, qarın altında yuva quraraq oraya köçürlər. 


Onlar qar altında qida axtarışı üçün uzun məsafələr qət edirlər. Lemminqlərin qabaq pəncələrindəki iki barmalarının caynaqları qışa qədər çox uzanır. Buna görə də lemminqi “dırnaqlı lemminq” adlandırırlar.