YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Zürafə biti

Boynunun uzunluğuna görə zürafəyə oxşayan, elə bu səbəbdən də zürafə biti adını daşıyan bu canlı Madaqaskarda yayılıb.

 

Erkəklərin boynu dişilərdən 2-3 dəfə uzundur. Və zürafə kimi uzun boyun bu növün yalnız erkəklərinə məxsusdur. Bədəni qara, qanadları isə qırmızı rəngdədir. Həmçinin erkəklərin ümumi bədən uzunluğu 2.5 sm-dir. Boynun belə uzun olması yuva qurmada və digər öz növündən olan həşəratla mübarizə üçündür. Boynu daha qüvvətli olan zürafə biti qalib gəlir. Boynu zəif olan zürafə biti isə, adətən, iki yerə bölünür.

 

Çoxalma zamanı ana zürafə biti yarpağı bükür və ondan yumurta qoymaq üçün boru yaradır. Bu boruya bir yumurta qoyur. Bala yumurtadan çıxdığı zaman bükdüyü yarpağı doğrayır.