YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Hericium Erinaceus

Hericium Erinaceus – nadir göbələk növüdür. Qəribə formasına və görünüşünə baxmayaraq, nəinki faydalı, həmçinin çox dadlıdır. Onu “saqqalı göbələk”, yaxud da «aslan göbələyi» də adlandırırlar. Göbələk dad cəhətdən krevet dadı verir. Tibbdə isə immunitet stimulyatoru kimi istifadə olunur. Canlı ağaclarda, odunlarla, parçalanmış köklərdə, budaqlarda yetişir.


Göbələyin görünüşü armud şəklindədir. Səthi uzaqdan "xəz" kimi görsənən tüklü böyümələr ilə örtülüdür, buna görə də göbələyi bəzən heyvana bənzədirlər. 


Göbələk əsasən palıd gövdələrində, bəzən isə fıstıq və ya ağcaqayın ağaclarının gövdəsində yetişir. Coğrafi cəhətdən Amur bölgəsində, Xabarovsk və Primorsk ərazilərində, Çinin şimalında, Qafqazın ətəklərində və Krımda rast gəlinir.