YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Qlobus

Ədəbiyyatda ilk dəfə qlobus sözünə bizim eradan əvvəl rast gəlinib. İlk qlobus b.e.ə 150-ci ildə Krater Mallski tərəfindən yaradılıb. Lakin o vaxt qlobusun özü olmayıb. 


İlk qlobusu 1492-ci ildə alman geoloqu Bexayon hazırlayıb. Rusiyada isə ilk qlobus hazırlanmasına XVII əsrin sonunda, XVIII əsrin əvvəlində təsadüf edilir. Qlobusun diametri 91,4 santimetr olub. Onu Pskov şəhərində Karp Maksimov hazırlayıb və I Pyotra hədiyyə edib.