YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Qlobal kənd

Texnologiya planetimizi bir araya gətirməyə xidmət edir. Dünyanın başqa tərəfində olan insan oradan 20000 km və ya 12500 mil uzaqda yaşamasına baxmayaraq, ona bir neçə saniyə ərzində zəng edə və ya email göndərmək olar. Hazırda yüz milyonlarla kompyuter 200-dən çox dünya dövlətlərindən İnternet adlanan nəhəng şəbəkəyə qoşulub. 


İnternet dünya kompyuter sistemini əlaqələndirən telefon, peyk və kabel qoşulmasına münasibətdə işlədilir. Nəzəri olaraq hər bir kompyuter dolayı yolla hər hansı digər kompyuterə qoşula bilər. İnternet üçün hər hansı mərkəzi nəzarət sistemi yoxdur və bu onun böyük uğursuzluqların öhdəsindən asanlıqla gələ bilməsi deməkdir. 


Elektron poçt və ya email yazılı məktubların kompyuterlər arasında göndərilməsi deməkdir. 1971-ci ildə ixtira olunan bu üsul hazırda bütün dünyada xüsusilə iş üçün əsas kommunikasiya vasitəsi kimi çıxış edir.

Dəqiq rəqəmlər bəlli olmasa da, hər gün dünyada 100-500 milyard ədəd arasında email göndərildiyi güman edilir. 


Ümumdünya Hörümçək Toru İnternet üzərindən istifadə oluna biləcək böyük kitabxana kimidir. Burada 20 milyard mətnləri, şəkilləri, musiqi və səs fayllarını özündə birləşdirən 200 milyona qədər internet səhifələri var. 


Mobil telefonlar


Adi telefonlar teller vasitəsilə qoşulduğundan müəyyən bir yerdə yerləşdirilməlidir. Mobil telefonlar isə siqnalları radio dalğaları vasitəsilə ötürdüyündən istənilən yerə daşına bilər. Bütün dünyada təqribən üç milyarda qədər mobil telefon var. Onlar ənənəvi telefon şəbəkələrinin böyük maliyyə tələb etdiyi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xüsusilə geniş yayılıb.


Məktublar ən sürətli kommunikasiya vasitəsi olduğu zamanlarda hər hansı məlumatın dünyaya yayılması üçün bir neçə ay vaxt tələb olunurdu. İndi isə peyklər və internet texnologiyası ilə dünyanın hər hansı bir yerində baş verən hadisəni canlı izləmək mümkündür. İnternet səhifəsindən istifadə etməklə hətta blog adlandırılan şəxsi məlumat səhifəsi də yaratmaq mümkündür.


İnternet insanların bir-biri ilə əlaqə yarada bilməsinin yeni yollarını kəşf etdi. Hazırda insanların dostlaşdığı və məlumat bölüşdüyü sosial şəbəkələşmə səhifələri çox məşhurdur. Facebook adlandırılan internet səhifəsinin dünya üzrə istifadəçilərinin sayı 150 milyon nəfərdir. Əgər bu insanlar bir ölkədə cəmləşsə idi, Yer kürəsində dünyanın on ən böyük xalqlarından biri olardı.