YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Urbanizasiya

Urbanus
 
Cəmiyyətin inkişafında şəhərlərin rolunun artması
 
Urbanizasiya şəhərlərdə sənayenin yüksəlməsi, şəhərin mədəni və siyasi funksiyalarının artması, əmək bölgüsü strukturunun dəyişməsi şərtləri səbəb olur. Bu prosesin əsas göstəricisi kənd əhalisinin şəhərlərə köçməsi, kiçik şəhərlərin böyüməsi və ətraf kənd yaşayış yerlərini öz tərkibinə qatmasıdır.
 
Urbanizasiyanın gedişinə həmçinin ölkədə gedən siyasi proseslər də ciddi təsir edir.
 
Urbanizasiyaya əks proses ruralizasiya adlanır.