YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Üçüncü respublika

Fransada hakimiyyətdə olmuş burjua-demokratik rejimi
 
1870-ci il sentyabrın 4-də ikinci imperiya yıxıldıqdan sonra bərqərar olub. 1876-cı il yanvarın 30-da qanunvericilik yolu ilə təsbit edilib.
 
İkinci Dünya Müharibəsi başladıqdan sonra 1940-cı ildə Fransanın məğlubiyyəti şəraitində hakimiyyət Petenə verilib və Üçüncü respublika ləğv edilib.