YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Gəmiqaya təsvirləri

Eramızdan əvvəl 3-1-ci minilliyə aid qayaüstü rəsmlər
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad şəhərindən şimalda, Gəmiqaya dağındadır. 1968-ci ildə aşkar olunub. 1970-ci ildə başlayan tədqiqatlar nəticəsində insan və müxtəlif heyvan rəsmləri, rəqs, yay və oxla keçi ovu səhnələri, müxtəlif işarələr aşkar edilib. Rəsmlər tək, qoşa və kompozisiyalıdır.
 
Gəmiqaya təsvirləri kiçik ölçülüdür, sxematik şəkildə çəkilib. Buna oxşar rəsmlərə Kəlbəcərdə, xüsusən də Qobustanda təsadüf olunur. Təsvirlərin Arazın sol sahilindəki düzən və dağətəyi ərazilərdə yaşayan və Gəmiqaya ərazisindən yaylaq yeri kimi istifadə edən qədim maldar tayfalara məxsus olduğu güman edilir. Azərbaycanın ən qədim təsviri sənət abidələrindən biridir və Naxçıvan mədəniyyətinə aiddir.