YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Ördək

Qazkimilər dəstəsinin ördəklər fəsiləsindən müxtəlifcinsli quşlar qrupu
 
Çəkiləri 300-1700 qram arasında dəyişir. Dünyanın demək olar, hər yerində yayılıb. Əsl ördəklər, dalğıclar və pazdimdiklərə bölünür. Köçəri quşlardılar. Yaşılbaş, bizquyruq, enlidimdik ördəklər və başqa qiymətli sənaye növləri var.
 
Azərbaycan ərazisində 23 növü mövcuddur ki, bunların da əksəriyyəti Xəzər dənizinin cənubunda qışlayır. Ev ördəyinin əcdadları eramızdan təxminən min il əvvəl əhilləşdirilmiş yaşılbaş ördəklər sayılır.
 
Ətlik növlərin erkəklərinin çəkisi 3-4 kiloqram, dişilərinin çəkisi 2-3,5 kiloqram olur. Bundan başqa yumurtalıq və ətlik-yumurtalıq istiqamətində də yetişdirilir.