YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Urartu yazıları

Urmiya şəhərindəki diyarşünaslıq muzeyində ağ mərmər sütun üzərində yazılar diqqəti cəlb edir. Həmin sütun Urartu yazılı abidələrindən biridir.


Bu abidələrdən çox az qismi zəmanəmizədək gəlib çatıb. Araşdırıcıların əldə edə bildikləri yazılı abidələrdə 400-ə qədər söz var. Onlar Akkad mixi əlifbasının sadələşdirilmiş formasında, soldan sağa yazılıb. Abidələrdə 4 sait və 17 samit, ismin tək və cəm formaları, 8 halı olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Ən qədim yazılar eramızdan əvvəl IX əsrin 30-cu illərinə aiddir.


Tayfa ittifaqından yaranmış Urartu dövlətinin əhalisi müxtəlif xalqlardan ibarət olduğundan araşdırıcılar bəzi məsələləri dəqiqləşdirə bilməmişlər. Bu dövlətin ən qüdrətli vaxtlarında sərhədləri şimalda Göyçə (Sevan) gölünə, şərqdə Urmiya gölünə, cənub-qərbdə Dəclə çayına və Fərat çayının yuxarı axarına çatırmış. Assuriya (Aşşur) mənbələrində Urartu tayfa ittifaqı eramızdan XIII əsrdə xatırlanır. Bu mənbələr və günümüzədək gəlib çatmış digər yazılı abidələr ermənilərin (haylar) urartuluların varisi olması fikrini alt-üst edir.