YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Yeni Kaledoniya

Sahəsi: 18 576 km2 


Əhalisi: 222,0 min. nəfər (2007)


İnzibati mərkəzi: Numea (85 min nəfər) 


Rəsmi dil: fransız 


Dini etiqad: katolisizm (60%), protestantlıq (30%)


Pul vahidi: frank 


Dövlət quruluşu: daxili özünüidarə hüququ olan Fransanın xarici mülkü 

 

Fransanın xarici ərazisi olan Yeni Kaledoniya 80 kiçik və əhalinin 90%-nin yaşadığı bir böyük vulkan mənşəli adadan ibarətdir. Melaneziyalı kanaklardan ibarət əhali əkinçilik və balıqçılıqla məşğul olur, turizm sahəsində çalışırlar. Lakin ölkənin təsərrüfatının əsasını dəmir-nikel filizlərinin hasilatı təşil edir. Bu sahə ixrac gəlirlərinin 85%-ni verir. Yeni Kaledoniya 1774-cü ildə ingilis səyyahı C.Kuk tərəfindən kəşf edilmişdir. 1853-cü ildə fransızlar onu öz mülkü elan etmişlər. Əhalinin 43%-dən çoxunu yerli xalqlar olan kanaklar, nisbətən az hissəsini Cənub-Şərqi Asiyadan gələnlər, 37%-ə qədərini fransız müstəmləkəçilərinin nəsilləri olan kaldoşlar təşkil edir. Yerli əhali və koldoşlar arasında uzun illərdir ki, münaqişə davam edir.