YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Mərkəzi Afrika Respublikası (MAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahəsi: 622 436 km2

 

Əhalisi: 4,8 mln. nəfər (2010)

 

Əhalinin sıxlığı: 77,1 nəfər/km2

 

Paytaxtı: Banqi (747 min nəfər)

 

Əsas dillər: fransız, sanqo, qvaya

 

Dini etiqad: protestantlıq (50%), ənənəvi yerli dinlər (35%), islam (sünni etiqadı 15%)

 

Pul vahidi: Afrika frankı

 

Dövlət quruluşu: respublika

 

MAR 1960-cı ildə Fransanın müstəmləkəsindən azad olmuşdur. Onun tarixi bir-birinin ardınca olan dövlət çevrilişi sırasında ibarətdir. MAR-nın ərazisinin çox hissəsini hündürlüyü 600 m-dən 900 m-ə qədər olan Azande yaylası tutur. Şimal-qərbdə Baqaranqa və Bakore, şimal-şərqdə Fertit dağları uzanır. Cənubda ekvatorial meşələr vardır. Meşələrin bir hissəsi qorilla və bəbirlərin mühafizəsi üçün qoruq elan edilmişdir. Ərazinin qalan hissəsini savanna və seyrək meşələr örtür, şimalda onlar yarımsəhralara keçir. Dünyanın ən kasıb ölkələrindən biri olan MAR-ın əhalisinin 80%-i natural kənd təsərrüfatı (becərdikləri məhsulu bazarda başqa bir məhsula dəyişirlər) ilə məşğul olur, qəhvə, pambıq, qarğıdalı, banan, tütün əkilir. Ölkədə uran, dəmir filizi və mis ehtiyatları olsa da, yalnız almaz hasil olunur. Bu sahə ixrac gəlirlərinin 40%-ni təmin edir.