YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Zəhərli kimyəvi preparatlar nədir?

Zəhərli kimyəvi preparatlar insan tərəfindən bitkiləri zədələyən və kənd təsərrüfatı məhsullarının itkisinə səbəb ola bilən xəstəlik və zərərvericilərə qarşı istifadə edilən maddələrdir. Bitkilərin zəhərli kimyəvi preparatlar vasitəsi ilə işlənməsi “fumiqasiya” adlanır. Müxtəlif növ zəhərli kimyəvi preparatlar vardır ki, onların hər biri müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunur: funiqisitlər-parazit göbələklərə qarşı, insektisitlər-həşəratlara qarşı, herbisidləri-alaq otlarına qarşı istifadə edirlər. 


Baxmayaraq ki, zəhərli kimyəvi preparatlar yaxşı məhsul əldə etməyə kömək edir, onlardan çox böyük ehtiyatla istifadə etmək lazımdır: əgər onlardan çox istifadə edilərsə, zəhərli maddələr toplanmış məhsulların üstündə qala bilər, bu isə onları yeyən adamlara zərər verə bilər.