YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Vulkan

Qədim Roma mifologiyasında od tanrısı Vulkanın adından götürülüb. 
 
Xaricə lava, vulkanik qazlar, daşlar püskürdən, yer kürəsinin üst qatında yaranan geoloji strukturdur. Vulkan yerin daxilində baş verən geoloji dəyişiklik nəticəsində maqmanın xaricə atılması ilə müşayiət olunur.
 
Bu zamanı təkcə közərmiş mayelər yox, eyni zamanda bərk və qaz halında olan maddələr də yer səthinə çıxır. Formasına (şit və ya stratovulkanlar), aktivliyinə (hərəkətdə olan, yatmış, sönmüş), yerinə görə (yerüstü, sualtı, buzaltı) təsnifatlandırılır.
 
Son illərin ən böyük vulkan püskürmələri:
 
1985-ci il, 14-16 noyabr — Kolumbiya, Nevado-del-Ruis;
1991-ci il, 10-15 iyun — Filippin, Luson və Pinatubo vulkanları;
1997-ci il, 30 iyun — Meksika, Popokatepetl vulkanı;
2000-ci il, 14 mart — Rusiya, Kamçatka, adsız vulkan;
2010-ci il, 21 mart — İslandiya, Eyyafyatlayokudl vulkanı.