YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Fleyta

Fleyta-ən qədim musiqi alətlərindən biri olub, çoban tütəyindən meydana gəlmişdir.


Fleyta quş səsinə bənzər incə, sehrli, zil səsə malikdir. Orkestrdə violindən sonra ən geniş yayılmış solo alətdir. Fleyta təbiət obrazlarını təcəssüm etdirir. Diapazonu birinci oktavadan dördüncü oktavaya qədərdir. Fleyta aşağıda tutqun, yuxarıda kəskin, orta registrdə isə yumşaq və ahəngli səslənir. Fleytanın əsas növündən əlavə, orkestrdə çox vaxt “pikkolo-fleyta” adlanan kiçik fleytadan da istifadə olunur.