YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Valtorna

Valtorna (alman dilindən Waldhorn-"meşə buynuzu") — mis-nəfəsli musiqi alətidir.


Ov buynuzundan meydana gəlmiş bu alət təbiət, çəmən, meşə səslərini təcəssüm etdirir. XVII-ci əsrin ortalarından orkestrə daxil edilmişdir. “Valtornanın qızıl keçidi” adlanan üç intervalın-seksta, kvinta və tersiya-ardıcıllığının səslənişi ov buynuzunun siqnallarını xatırladır.