YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Heyvan nədir?

Söz yox ki, it, pişik, şir və dəvəquşunun heyvan olmadığını hamı bilir.


Ancaq söhbət ən sadə canlı orqanizmlərdən gedəndə hərdən onun heyvan və ya bitkiyə aid olmasını birbaşa demək çətindir. Alimlər heyvanları başqa orqanizmlərdən ayırmaq üçün beş şərt göstərirlər:


1. Bu, çoxhüceyrəli orqanizmdir, yəni onların tərkibi bir hüceyrədən ibarətdir.


2. Onlar geterotrof qaydada, yəni başqa canlı orqanizmlərlə, bitkilərlə və ya heyvanlarla qidalanırlar.


3. Onlar sərbəst hərəkət edə bilirlər.


4. Onlar hissiyyat üzvlərinə malikdir, istini, işığı, səsi və s. hiss edə bilirlər.


5. Onların artması iki cinsin-erkək və dişinin birgə iştirakı ilə baş tutur, ancaq bəzi növlərdə hər iki cinsin xüsusiyyətləri var və onlar sərbəst arta bilirlər.