YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Heyvandarlıq

Primitiv heyvandarlıq, görünür, o vaxt yaranmışdı ki, insanlar otyeyən heyvanların analarını itirərək tək qalmış və sürüdən qalmış balalarını tutub saxlamağa başlayıblar. Bu balaları onlar öldürməyib saxlayır, ot, ya da samanla bəsləyir və ov tapılmayan zaman ət ilə qidalanmaq üçün saxlayırdılar.


İlk ev heyvanları keçilər, qoyunlar, donuzlar və kəllər olub. İnsanlar onlardan ət, süd, yun və dəri əldə edirdilər. Bundan başqa, kəllərdən ağır yüklərin daşınması üçün istifadə edirdilər. 


Ev heyvanlarının çoxu otyeyən heyvanlar idi. Yalnız insanların yanında öz xoşları ilə yaşayan itlər fərqli idi, belə ki, bu qonşuluq onların hər ikisi üçün sərfəli idi. İnsanlar itləri yemək qalıqları ilə yemləyirdilər, beləliklə, eyni zamanda zibildən azad olurdular, itlər isə onlara ov ovlamaqda kömək edir, yaşayış yerlərini və sürüləri qoruyurdu. Müxtəlif növlərin bu cür qarşılıqlı, xeyirlə yanaşı yaşaması simbioz adlanır.