YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Telefaks və modem

Telefakaks telefona qoşulmuş aparatdır, o, imkan verir ki, çap edilmiş mətnin surətini köçürərək başqa telefona göndərə biləsən. Bunun üçün telefaks mətni telefon xətti ilə göndərilə bilən elektrik siqnalına çevirir. 


Ancaq telefon xətləri ilə yalnız rəqəmsal siqnallar formasında, yəni fasiləli şəkildə ötürülə bildiyi üçün orada həmin elektrik siqnallarını rəqəmsala çevirə bilən aparat lazımdır. 


Telefaksda quraşdırılmış modem bu işi yerinə yetirir. Siqnal ünvana çatan kimi modem rəqəmsal siqnalları elektrik siqnallarına çevirir ki, onları telefaks ilə oxumaq mümkün olsun. 


Modemi həm də kompüterə quraşdırılar, çünki onlar telefon xətləri ilə bir-biri ilə birləşir. Kompüter analoji siqnal şəklində, yəni fasiləsiz ötürür, onları fasiləli, rəqəmsal adlanan formaya çevirmək lazımdır, çünki yalnız onlar telefon xətti ilə ötürülə bilər.