YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Daş bütlər

Pasxi adasında və Okeaniyanın başqa yerlərində yerli əhali büt adlanan daş heykəllər yaradırdı.

 

Çiliyə aid olan Pasxi adasında sahil boyu və Rano Raraku vulkanının yanında bu tipdə 460 heykəl var. Məhz bu vulkanda həmin heykəllərdə istifadə edilən daşları çıxarmaq üçün daş karxanası var. Baxmayaraq ki, onların nə məqsədlə hazırlanmağı bilinmir, ola bilsin ki, onlar qəbirüstü daş kimi nəzərdə tutulub və ya adanın Allahı sayılan quş-adamına sitayiş məqsədilə hazırlanıb.