YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Köçərli Firidun bəy (Köçərlinski)

Görkəmli Azərbaycan pedaqoqu, ədəbiyyatşünas və publisist. 1863-cü il yanvarın 26-da Şuşada anadan olub. Şuşadakı rus məktəbini bitirib. 1879-1885-ci illər ərzində Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Sonradan həmin məktəbdə dərs deyib. 1910-cu ildə Qori seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin müvəqqəti təlimatçısı təyin olunub. 1918-1920-ci illərdə onun təşəbbüsü ilə həmin seminariyanın əsasında yaradılmış Qazax Müəllimlər Seminariyasında müdir işləyib. 1920-ci ildə Gəncə üsyanı yatırıldıqdan sonra XI Ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən həbs olunaraq güllələnib.