YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Heyva

Heyva (Cydonia) qızılgülçiçəklilər fəsiləsindən yarpağı tökülən ağac, yaxud kol növüdür, bar verən və dekorativ bitkidir. Heyva 4 min ildən çox əvvəl bəşəriyyətə məlum olan qədim meyvə ağaclarından biridir. 
Heyvanın vətəni Qafqaz sayılır, oradan Kiçik Asiyaya, daha sonra Qədim Yunanıstana və Romaya gətirilib. 
 
Heyva gözəl və ətirli bar verən meyvə ağacı kimi yetişdirilir. O, Qafqaz, Krım, Moldova, Orta Asiya və Rusiyada geniş yayılıb. 
 
Qədim zamanlarda Aralıq dənizi sahillərində heyvaya məhəbbət və bərəkət rəmzi kimi pərəstiş edirdilər. 
 
Heyva sentyabr-oktyabr aylarında yetişir. Bu meyvə fruktoza, qlükoza, dəmir, kalsium, fosfor və mislə zəngindir.