YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Vazeh Mirzə Şəfi

Azərbaycan şairi, mütəfəkkir, maarifçi və pedaqoq
 
1796-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olub.
 
Mədrəsəni bitirdikdən sonra Gəncə məscidlərində dini kitablarının tərcüməsi ilə məşğul olub.
 
1850-cı ildə Tiflis şəhərinə köçüb. Tiflis gimnaziyasında fars və Azərbaycan dili müəllimi işləyib.
 
1852-ci ildə Mirzə Şəfi Vazeh İvan Qriqoryevlə birgə Azərbaycan poeziyasının ilk müntəxəbatı olan “Kitabi-türki” dərsliyini, sonradan isə Tiflis gimnaziyası üçün “Tatar-rus lüğəti kitabını tərtib edib.
 
Mirzə Şəfi Vazeh 1852-ci il noyabrın 16-da Tiflisdə vəfat edib, şəhərin müsəlman qəbiristanlığında dəfn olunub.