YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Bədii ağacyonma

Ağacyonma nümunələrinin hazırlanmasında ustalar əsasən üç texnoloji üsuldan- oyma, şəbəkə və xatəmkarlıqdan istifadə ediblər.
 
Şəbəkə müəyyən formalı çərçivə daxilində kiçik taxta parçalarının bir-birinə mismarsız bənd olunması ilə yaradılır. 
 
Əsasən həndəsi naxışlardan ibarət olan şəbəkə kompozisiyaları müxtəlif guşəli və içərisində rəngli şüşələr geydirilmiş xonçalardan- formalardan ibarətdir. Oyma texnikası da məişətimizə geniş nüfuz edib, daha çox taxta sütunların, pəncərə, qapı və məhəccərlərin hazırlanmasında, təhnə, çanax, tabaq, qaşıq kimi məişət əşyalarının bədiiləşdirilməsində- bəzədilməsində tətbiq olunub.
 
Ustalar taxta əşyalara (musiqi alətləri və mücrü) gözəllik vermək üçün  tez-tez xatəmkarlıq texnikasına (sədəf, fil sümüyü, kəhrəba, rəngli ağacdan istifadə) müraciət edirdilər. Əşrəf və Tofiq Rəsulovlar, Tələt Mərdi-Həqq, Alı və Zakir Əsgərovlar, Nizam Piriyev bədii ağacyonma sənətinin müasir durumuna layiqli töhfə vermiş sənətkarlardan sayılırlar.