YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Freyd Ziqmund

Ziqmund Freyd(1856-1939) insan psixikasındakı bir çox halları izah edən nəzəriyyəni yaratmış avstryalı həkim olmuşdur. 

 

1881-ci ildə Freyd tibb sahəsində mükafat alır və psixi xəstəlikləri öyrənməyə başlayır. O, hesab edirdi ki, insanın psixi vəziyyəti təhtəlşüurdan- bizim öz-özümüzdən gizlətdiyimiz fikirlərdən və hisslərdən asılıdır. 

 

Təhtəlşüuru açıb üzə çıxarmaq üçün Freyd tibbi müayinəyə bənzəyən xüsusi metodikanı-psixoanalizi yaratdı.