Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Ana dilim

Şirinxanım Kərimbəyli

Yol

Xanımana Əlibəyli

Azərbaycan

Səməd Vurğun

“Ana”

Mirvarid Dilbazi

"Yay səhəri"

Abbas Səhhət

Bayatıları tamamlayaq...

Məntiqi tapmacalar

Tap tapmaca...

Gəlin, tapaq!

Atalar sözləri

Uşaq və buz

Mirzə Ələkbər Sabir

Xoruz

Abdulla Şaiq

Qərənfil

Abdulla Şaiq

Bənövşə

Abdulla Şaiq

Keçi

Abdulla Şaiq