Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Keçi

Ala-bula boz keçi,
Ay qoşa buynuz {{keçi}}!

Yalqız gəzmə, dolanma
Dağa-daşa {{dırmanma}}

Bir qurd çıxsa qarşına
Sən nə {{edərsən}} ona?

Çoban açınca {{gözün}}
{{Qalar}} iki buynuzun.

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: