Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

"Yay səhəri"

Od tutub qırmızı {{atəşlə}} yenə yandı üfüq,
Şəfəqin qırmızı {{rəngilə}} işıqlandı üfüq.

Bir qədər çaydan uzaq, od qalamış dağda {{çoban}},
Oyadır öz {{sürüsün}} otlaya yaylaqda çoban.

Yumşaq göy çəmənin üstə düşüb {{şeh gecədən}},
{{İsti yoxdur}}, hələ var bir balaca meh gecədən.

Ağ dumanlar ucalır göy üzünə {{dağlardan}},
Çox sərindir havası, keçmə bu {{yaylaqlardan}}.

Gün çıxır, göydə {{bulud}} qırmızı rəngə boyanır,
Kəndlilər çox yorulub, {{uyqudan}} indi oyanır.

Pəyədən {{mal-qaranı}} bəzi çıxardır qırağa,
Bəzi səhrayə gedir işləməyə, bəzi {{bağa}}.

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: