Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

“Ana”

Əziz ana, can {{anam}},
Mənim {{mehriban}} anam.
Arzum budur hər {{səhər}}
{{Səndən}} əvvəl oyanam.

 

Gecələr {{oyaq}} anam
Ömrümə {{dayaq}} anam.
İstərəm tez {{böyüyüb}},
Qulluğunda {{dayanam}}.               

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: