Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Bənövşə

Bənövşəyəm, {{bənövşə}},
Düşmüşəm dilə-{{dişə}};
Qızlar, oğlanlar məni
Dərib {{taxarlar}} döşə.

Bahar oldu açaram,
Qar, {{borandan}} qaçaram;
Başqa güllər {{açanda}},
Mən quş olub {{uçaram}}.

Qurudar məni {{ayaz}},
{{Yaşayıram}} bircə yaz.
Rəngim, ətrim gözəldir,
Əl vurmayın, {{ömrüm}} az.

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: