Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Qərənfil

Qərənfiləm {{mən}},
Gözəl güləm mən;
{{Yaşıl}} saplaqlı
Bir {{sünbüləm}} mən.

Mən, {{bağban}} qızı
Bağın ulduzu;
{{Rəngim}} ağ, sarı,
Al və {{qırmızı}}.

Gəl, saxla {{ayaq}},
Durma, gendən bax!
Gəlsəm {{xoşuna}},
Dər, döşünə {{tax}}!

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: