Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Xoruz

Ay pipiyi qan {{xoruz}},
Gözləri {{mərcan}} xoruz!

Sən nə tezdən {{durursan}},
Qışqırıb {{banlayırsan}},

Qoymayırsan {{yatmağa}}
Ay canım {{məstan}} xoruz!

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: