Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Atalar sözləri

a) Acıqlı başda {{ağıl}} olmaz. 
b) Yalançı ilə {{dostluq}} edənin axırı pis olar. 
c) Gücün çatmayan {{işdən}} yapışma.

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: