Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Tap tapmaca...

İki yumru, biri böyük, biri kiçik, onlar olmasa bizə dünya qaranlıq görünər? 

Cavab:  {{göz və göz bəbəyi}}

***
Ən çox qardaşı olan meyvə hansıdır? 

Cavab:  {{üzüm}}

***
Quyruğu var, at deyil, 
Qanadı var, quş deyil.

Cavab:  {{balıq}}

***

Çölü var, içi yox, təpik yeyər, günahı yox.

Cavab:  {{top}} 

***
Mənim bir heyvanım var, quyruğundan uzun burnu var.

Cavab:  {{fil}} 

***
Göydə durar paslanmaz, 
Suya düşər islanmaz.

Cavab:  {{günəş}}

***
Uşaqların yuvası, 
Elm dolu obası.

Cavab:  {{məktəb}}

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: