Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Məntiqi tapmacalar

Bu zürafə qədər hündürdür,
Zürafə kimi tez qaçandır,
Amma zürafədən yüngül olan nədir?

Cavab -  {{Zürafənin kölgəsi}}

***

Bir ilin neçə ayında 30 gün var?
 

Cavab -  {{fevral ayın saymasaq hər ayda 30 gün var}}
 
 ***
Birinci dörd ayaqlıdır,
Sonra iki ayaqlıdır, 
Daha sonra isə üç ayaqlıdır,
Bu canlı hansıdır?
 
Cavab -  {{İnsan 4 ayağı ilə iməkləyir, 2 ayaqla gəzir, 3 ayaq isə qocalanda əlində əsa ilə gəzir}}

***

Heç bir sual verməyən, amma hər zaman cavab gözləyən hansı əşyadır?

Cavab -  {{Telefon}} 

Düzgün cavabların sayı:

Səhv cavabların sayı: