Şeirlər

Məzahir Məzhər. İkinci mən

Mən özümlə bacararam

Nə düşmüsən arxamca sən.

Qorxuram ki, alçalaram,

Əl çək məndən ikinci mən.

 

Çəkmə məni haram yola,

Özüm halal ola-ola.

Salma məni haldan-hala,

Qurtul dərddən ikinci mən.

 

Bir hikmətin varsa əgər,

Qüdrətini açıb göstər.

Bir bədəndə iki məni

Söylə hansı canlı istər?

Bezdim səndən ikinci mən.