Bu maraqlıdır!

Arktika ilə Antarktida arasındakı fərq nədir

Arktika və Antarktidanı çox zaman çətin ayırd edirlər: oxşar adları, kilometrlərlə uzanan qarla örtülü mənzərələri, buzlu aysberqlərin mürəkkəb kompozisiyaları, yüksək səsli quş koloniyaları və əlbəttə ki qütbə xas sakinləri ilə bu iki qütb coğrafi baxımdan bir-birinə bənzəsə də bir-birinə tamamilə ziddir.

 

Antarktida - okeanla əhatə olunmuş bir qitədir (torpaqdır), Arktika isə qitələr (torpaq) ilə əhatə olunmuş bir okeandır (Şimal Buzlu Okeandır).

 

Antarktidanın buz örtüyü - 18,83 milyon kvadrat kilometr, Arktikanın buz örtüyü isə 14,52 milyon kvadrat kilometr təşkil edir; Göstərilən hədlər daxilində Antarktidanın materik hissəsi (14 milyon km²), təxminən 52.5 milyon km²-dir, Arktikanın sahəsi isə təxminən 27 milyon km²-dir; Antarktidanın sahil xətti bir az 30 km-dən çoxdur, Arktika hövzəsinin sahil xəttinin uzunluğu isə 45 389 km-dir; Antarktidada buzlar çox illər əvvəl yağışdan əmələ gəlmiş və praktik olaraq yenilənməmişdir, Arktikada isə buz dəniz suyundan əmələ gəlib və Antarktidan fərqli olaraq il ərzində yenilənir.

 

"Arktika" sözü yunan mənşəlidir. "Arctos" "ayı" deməkdir. Bu, Ursa Major və Ursa Minor bürcləri ilə əlaqədardır ki, buna görə insanlar Şimali Ulduzu, yəni əsas şimal yerini axtarırlar. "Antarktida" sözü bu yaxınlarda, daha doğrusu XX əsrdə işlənmişdir. Onun yaranma tarixi o qədər də maraqlı deyil. Fakt budur ki, “Antarktida” iki “anti” və “arktika” sözlərinin birləşməsidir, yəni Arktikaya qarşı olan hissə və ya ayı.

 

Hər ikisinin "yerin uclarında" yerləşməsinə baxmayaraq Arktika və Antarktika dirəkləri çox fərqlidir. Şimal qütbü olan Arktika, quru ilə əhatə olunmuş geniş, buzla örtülmüş bir okeandır. Buradakı buz kütləvi, qalınlığı bir neçə santimetrdən iki metrə qədər dəyişir, buzun altında su kütlələri bir yarım kilometrə qədər dərinlikdə və donma nöqtəsindən bir qədər yüksək temperaturda gizlənir. Arktika okeanının buzlu səthi olduqca nazikdir və buzlayanlar, xüsusilə yayda, buz sahəsi minimal olduqda, onu asanlıqla dəf edə bilərlər. Buzlaqlar daim hərəkət etdiyi üçün 90 dərəcə şimal enində faktiki işarə yoxdur.

 

Arktikadan fərqli olaraq Antarktika okeanla əhatə olunmuş bir ərazidir. Buradakı buzlaqların hündürlüyü 4700 metrə çatır və onlar bütün Antarktida qitəsinin ərazisinin 98-99% -ni əhatə edir. Yerin ümumi buz örtüyünün təxminən 85% -i burada cəmləşmişdir. Şimaldan fərqli olaraq Cənub qütbündə xüsusi bir nişan var - həkk olunmuş lövhə ilə mis dirək.

 

İki qütbü fərqləndirən əsas xüsusiyyətləri:

 

- Arktika - Yer kürəsinin həddindən artıq şimalıdır.

 

- Antarktida - Yerin həddindən artıq cənubudur.

 

- Arktikanın orta temperaturu Antarktidanın orta temperaturundan yüksəkdir.

 

- Arktika donmuş okeandan ibarətdir. Yaz aylarında bu okeanın çox hissəsi əriyir.

 

- Antarktida materikdir və buzları əriməz.

 

- Antarktidanın sahəsi Arktikanın ərazisini 2 dəfədən çox üstələyir.

 

- Arktikada (daha dəqiq Arktika Dairəsindən kənarda) insanlar yaşayır. Onlar təxminən 4 milyondur.

 

Antarktidada (Cənubi Arktik Dairəsindən kənarda) daimi əhali yoxdur. Yalnız müvəqqəti stansiyalarda çalışan elm adamları.

 

- Arktikanın bir hissəsi "Arktik beşlik" - Danimarka, Kanada, Norveç, Rusiya və ABŞ arasında bölünür.

 

- Antarktidanın ərazisi heç kimə verilmir, yalnız elmi fəaliyyətlərə icazə verilir.

 

Arktikanın iqlimi Avrasiya qitəsinin şimal sahili boyunca kifayət qədər uzanan isti cərəyanlara görə hələ də yumşaqdır. Burada minimum temperatur Antarktidanın minimum temperaturunu üstələyir.

 

Arktika və Antarktika isti suların böyük bir kəməri ilə ayrıldığı üçün flora və fauna aləmində böyük fərq var. Məsələn, qütb ayıları yalnız Arktikada, pinqvinlər isə yalnız Antarktidada olur.

 

Antarktida heyvanlar aləmi Arktika heyvanlar aləmindən daha zəngindir. Burada  müxtəlif növ heyvanlar, bir çox quş (benzin, albatrosses, skuas) və bir neçə növ pinqvin, o cümlədən Adelie pinqvinləri və böyük imperator pinqvinləri var.

 

Antarktidada ovlamaq, balıq ovlamaq və başqa hər hansı iqtisadi fəaliyyət göstərmək qadağandır. Antarktidanın sularında balıq və bir neçə dəniz məməlisi ola bilər.

 

Şimalda yerüstü məməlilərin bir çox növü var, çünki bu heyvanlar Arktikanı əhatə edən uzun ərazilərdən köç edə bildilər. Nisbətən isti yay sayəsində buradakı heyvanların yaşamaq şansı var. Arktika yerüstü məməlilərinin qırx növündən bəziləri qışların daha soyuq olduğu cənuba köç edirlər. Digər tərəfdən Antarktida Cənubi Okeanın qonşu ərazisindən ayrılır. Cənubi Okean son dərəcə münbitdir və dənizkənarı və məməlilər üçün vacib bir yaşayış yeridir.