Şeirlər

Hüseyn Arif. Bir arzum var

 

Bir arzum var, çiçək aça, gül bitə,
Tər yasəmən dostdan-dosta pay ola.
Bulud ötə, duman yata, çən itə,
Ulduz ola, günəş ola, Ay ola.

 

Bir arzum var, yaxşı tapa yaxşını,
İnsafdırmı yaxşı ata yaxşını?
Yaxşı gərək, yaxşı tuta yaxşını,
İki könül bir-birinə tay ola.

 

 

 

 

Hüseyn Arif bu torpaqdan güc alar,
El gözündə ucaldıqca ucalar.
Arzum var ki, yallı gedə qocalar,
Arzum vardı, balalara toy ola.