Atalar sözləri

Aforizmlər

1. Əsl riyaziyyatçı bir qədər də şair olmalıdır.
K. Veyerştras
 
2. Riyaziyyatı "qonşunu seyr edir" kimi öyrənmək olmaz.
A.Huven
 
3. Yer üzünün ən məsum məşğuliyyəti riyaziyyatdır.
M.K. Atatürk
 
4. Riyaziyyat öz qalasının qapısını yalnız güclü və cəsarətli insanlara açır.
A.P. Konforoviç
 
5. Riyaziyyat elmlərin həm şahı, həm də xidmətçisidir.
E.T. Bell
 
6. Riyaziyyat- əqlin gimnastikasıdır.
A.V. Suvorov
 
7. Uçuş - Sanki bir riyaziyyatdır.
Çkalov
 
8. İnsanın böyüklüyü onun düşünmə qabiliyyəti ilə ölçülür.
B.Paskal
 
9..Həndəsə bizim əqli qabiliyyətimizi inkişaf etdirməyə, düzgün düşünməyə və doğru fikir yürütməyə imkan verir.
Q. Qaliley
 
10. Fizika elminin sağ əli kimyadır; riyaziyyat isə onun gözüdür.
 M.V. Lomonosov
 
11. Riyaziyyat bütün dəqiq elmlərin danışdığı dildir.
N.İ.Lobaçevskiy