Nağıllar, hekayələr

Bolqar xalq nağılı. Zibil əvəzinə gavalı

 

Biri vardı, biri yoxdu, bir kənddə qoca yaşayardı. Bu qocanın bir bağı və bir evi vardı. Bu bağda gavalı ağacları, evdə isə oğlu böyüyürdü. Oğlanın iyirmi yaşı tamam olan kimi o evlənmək istədi. Evlənmək üçün atasından izn istədi, atası isə dedi:

- Evlənmək yaxşı işdir. Amma tələsmə, özünə yaxşı bir qız seç.

 

 

 

Özü isə fikirləşirdi: “Mənim oğlum zəhmətkeşdir. Ona yaraşan qızı haradan tapmaq olar?”. Az fikirləşdi, çox fikirləşdi və bir qərara gəldi. Arabasını gavalı ilə doldurub satmağa apardı. Yolla gedir və qışqırırdı:

- Gavalı var! Yaxşı gavalı var! Zibil əvəzinə gavalı!

Camaat məəttəl qalmışdı:

- Nə qəribə işdir! Zibil əvəzinə gavalı! Yəqin qoca ağlını itirib.

 

Lakin qadınlar, qızlar və hətta qoca qarılar evlərinə zibil süpürməyə qaçdılar. Cidd-cəhdlə süpürürdülər, nə qədər çox zibil çıxarsalar, о qədər də çox gavalı alacaqdılar. Həm də tələsirdilər, gavalı çox olsa da birdən onlara çatmaz. Bir zibil yığılmışdı ki, gəl görəsən! Kimisi torba daşıyır, kimisi zənbil gətirir, kimisi önlüyünün ətəyini doldurmuşdu.

 

Qoca zibili çəkir, qızları-qadınları tərifləyirdi:

- Afərin, gör nə qədər zibil yığmısız!

Qızlar-qadınlar isə utanaraq deyirdilər:

- Hələ biz tələsirdik! Bir bu qədər də gətirə bilərdik. Bizdə zibil istədiyin qədərdir!

Bunu deyib evlərinə zibil dalınca qaçırdılar.

 

Qoca demək olar ki, bütün gavalılarını zibil əvəzinə verdi. Birdən gördü ki, kənarda çox qəşəng və təvazökar qız durub, əlindəki əl yaylığını didişdirir.

- Yaxın gəl, gözəl qızım, gavalı apar, - deyə qoca ona səsləndi.

Qız yaxınlaşıb əlindəki yaylığı qocaya uzatdı. Yaylıqdakı zibil heç bir ovuc da deyildi.

- Ay gözəl qız, niyə belə az zibil yığmısan? Bir çimdik zibilə görə sənə nə qədər gavalı verim?

 

- Əmi can, - deyə qız cavab verdi, - mən özüm də zibil yığmaq istərdim, amma evimizdə yoxdur.

Bunu da qonşular evlərini süpürməyə kömək etdiyimə görə veriblər.

Belə dedi və gözlərini yerə dikdi. Qoca isə sevindi. Gördü ki, bu qız çox zəhmətkeş, təmizkar qızdır. О, qızı arabasına oturdub öz evlərinə apardı. Kəndə çatan kimi toy çaldırdı.

О qoca isə indiyə kimi öz gəlini ilə öyünür.