Xəbərlər

Gec yatan uşaqlarda zehni qabiliyyət aşağı düşür

İngiltərədə aparılan bir araşdırmada gec yatmağın və nizamsız yuxunun uşaqların zəkalarına mənfi təsir etdiyi göstərilir.

Araşdırmanın nəticələrinə görə, axşam 9-dan sonra yatan və yuxu saatları nizamsız olan uşaqlar oxumaqda, xüsusilə riyaziyyat sahəsində daha aşağı nəticə əldə ediblər. Yuxu çatışmazlığı  bədən ritmini pozaraq beynin yeni məlumatı qavramasını çətinləşdirir. Eyni zamanda, uşaqların dərketmə qabiliyyətini aşağı salır, onların düşünməsinə mane olur.

Məlum olub ki, nizamlı yuxu saatları olmayan uşaqların həyat məlumatları vaxtında yatan yoldaşlarına nisbətən daha azdır.  Yuxu nizamsızlığı isə ən çox ailə mühitində olur. Ona görə də valideynlər çalışmalıdırlar ki, uşaqlarını nizamlı yuxuya erkən yaşlarında alışdırsınlar.