Tapmacalar

Teymur Elçin. Tapmacalar

Balaca bir quşam mən, 
Budağa qonmuşam mən. 
Hər tərəfə qar yağıb, 
Soyuqdan donmuşam mən. 
Yem gəzirəm, cik-cirik,
Görməsin məstan pişik.

(Sərçə)

 

Nə başı var, nə gözü, 
Görünmür heç vaxt özü;
Aşır dağdan, dərədən, 
Keçir çaydan, bərədən.
Qovur, tutur, güləşir, 
Yıxır, sökür vurhəşır.
Yatır hərdən o sakit, 
Oyananda çalır fit.
Durub qaçır, tələsir, 
Ağac əsir, o əsir.

(Külək)

 

Bağlı meşəni
Özüm açaram.
Pəhləvanları
Yıxıb qaçaram.

(Balta)

 

Bağlara Kəmər taxar,

Axşam, səhərLal axar.

 

(Arx)

 

 

Toxudum, hördüm,
Büründüm, yatdım.
Yuxu da gördüm,
Bir gün özümü
Özüm oyatdım.

(İpəkqurdu)