Şeirlər

Əhməd Cavad. “Can, can, can Azərbaycan”

Toprağına can demişəm,
Suyuna mərcan demişəm,
Canımı qurban demişəm.
Canım- gözüm, gözüm- canım,
Azərbaycanım!
Can, can, can Azərbaycan!

 


Gəlib qızıl vaxtın sənin,
Açılıbdır baxtın sənin,
Gəncəm tacın, taxtın sənin.
Canım- gözüm, gözüm- canım,
Azərbaycanım!
Can, can, can Azərbaycan!

 


Xəzər yuyar ayağını,
Bayraq etdim növrağını,
Öpdüm azad toprağını.
Canım- gözüm, gözüm- canım,
Azərbaycanım!
Can, can, can Azərbaycan!

 


O Kür- Araz ovalığı,
Yağıların davalığı,
Adının min qovğalığı,
Canım- gözüm, gözüm- canım,
Azərbaycanım!
Can, can, can Azərbaycan!

 


Bulaqların şərbət dadır,
Arzumuz hələ daldadır,
Təbrizin gözü yoldadır,
Canım- gözüm, gözüm- canım,
Azərbaycanım!
Can, can, can Azərbaycan!

 


Qarabağında şux bülbülün var,
Baldan da dadlı şirin dilin var,
Türküstan kimi böyük elin var.
Canım- gözüm, gözüm- canım,
Azərbaycanım!
Can, can, can Azərbaycan!