Tapmacalar

Qış əşyalarını yığışdırıb dolaba qoyuruq!

Kirpi, Dələ və Dovşan istinin düşməsini gözləyirlər. Sən bilirsən indi hansı aydır? Gəl kirpinin verdiyi tapşırığı yerinə yetirək və əşyaları dolaba qoyaq.
Bayırda qəribə hava var. Bahar gəlib gah bizi günəş istisi ilə qızdırır, gah yenidən soyuq külək əsir. Kirpi öz əşyalarını yerbəyer etmək qərarına gəlib. Qış əşyalarını bir dolaba, yay əşyalarını isə başqa dolaba.
 
 
TAPŞIRIQ: Xətlər çək və Kirpiyə yerbəyer etməkdə kömək et.