Şeirlər

Simax Şeyda. Azad edək

Şuşa, Şuşa deyirsən

Bu qədər neçin, ata?

Kədər ilə salırsan

Hər gün onu

sən yada.

 

 

-Mənim ağıllı balam

Sözlərimə qulaq as,

Şuşa kimi şəhərdən

Bu dünyada tapılmaz.

 

 

Gözəldir başdan-başa,

Onun hər bir qucağı,

Vardı təmiz havası,

Neçə sərin bulağı.

 

 

Durur "Cıdır düzü" də

Kədər içində indi.

Vaqifin məqbərəsi

Kim bilir nə gündədi.

 

 

Gözlərimi açmışam

Bu torpaqda bir səhər

Mənim canım-ciyərim

Sevincimdi bu şəhər.

 

Vardı ayaq izlərim,

Hər küçədə, hər tində.

Neçə ildir, əsirdir

Şuşa düşmən əlində.

 

 

Fikrə gedib bir qədər

Belə söylədi Babək.

-Ata, gedib Şuşanı

Düşməndən azad edək!