Şeirlər

Məstan Günər. Ağıllı sözlər

Söhbət uzandı evdə bir qədər.

Qəribə sözlər eşitdi Ənvər.

Nənə: - Küyçüdən dedi, kənar gəz.

Ayaq tutsa da yalan yeriməz.

 

Baba söylədi: - Özün ək, özün becər.

Yel ilə gələn, sel ilə gedər.

Ana da gəldi qonşu otaqdan:

- Aralı düşməz alma budaqdan...

 

Ata ona nə söylədi görək:

- Su gələn arxdan bir də gələcək.

Ağıllı sözlər eşitdi Ənvər,

Nə desin indi buna bərabər?!